İngilizce Terim: Proof Test

Türkçe Terim: Kanıt Testi

Kısaltma:

Güvenlik ile alakalı sistemlerde gizli arızaları tespit etmek için periyodik test yapılması. Gerekli olduğu durumlarda onarım, sistemi “yeni” duruma yada ona yakın bir duruma getirir. Standart içerisinde kanıt testi olarak geçer fakat periyodik test olarak nitelendirilebilir. Kanıt testi süresince güvenlik sistemleri talep anında yanıt vermeyecektir. Onarım için geçen süre (MTTR), güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) hesaplamaları için ancak kontrol altındaki ekipmanların (EUC) onarımı sırasında kapatılırsa veya eşdeğer etkinliğe sahip başka risk tedbirleri uygulandığında göz ardı edilebilir.


Bu içerik Kanıt Testi (Proof Test) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.