İngilizce Terim: Programmable Logic Controllers

Türkçe Terim: Programlanabilir Mantık Denetleyicileri

Kısaltma:PLC

Endüstriyel ortam için donanımsal, belirli işlevleri yerine getiren bir bilgisayar. Örneğin: Mantıksal sıralama, zamanlama, sayma ve kontrol.


Bu içerik Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (Programmable Logic Controllers) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.