İngilizce Terim: Process Structure

Türkçe Terim: Proses Binası

Kısaltma:

Belirli bir proses faatliyetini, proses ekipmanlarını, tankları ve makineleri içinde barındırmak için tasarlanan endüstriyel bina ya da yapı


Bu içerik Proses Binası (Process Structure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.