İngilizce Terim: Process Safety

Türkçe Terim: Proses Güvenliği

Kısaltma: –

Kimyasal proses tesislerinde yangın, patlama ve kazayla oluşan kimyasal salınmaların önlenmesine odaklanan disiplin. Çalışma yüzeylerini, merdivenleri, koruyucu ekipmanları ve diğer malzemeleri içeren klasik işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını kapsamaz.


Bu içerik Proses Güvenliği (Process Safety) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.