İngilizce Terim: Process Safety İnformation

Türkçe Terim: Proses Güvenliği Bilgisi

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetiminin elementlerini organize etmek ve korumak için kullanılır. Bilgi toplamak ve bilgi sağlamak için belirli çalışma faaliyetlerini içeren, proses güvenliği yönetiminin bir elementidir.


Bu içerik Proses Güvenliği Bilgisi (Process Safety İnformation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.