İngilizce Terim: Process Safety Event

Türkçe Terim: Proses Güvenliği Olayı

Kısaltma: –

Potansiyel katastrofik olay. Örneğin; büyük ölçekli sağlık ve çevrese sorunları ortaya çıkarabilecek tehlikeli maddelerin atmosfere salınmasını içeren katastrofik bir olay.


Bu içerik Proses Güvenliği Olayı (Process Safety Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.