İngilizce Terim: Process Control System

Türkçe Terim: Proses Kontrol Sistemi

Kısaltma: –

Prosesin ve operatörün girdi sinyallerine yanıt veren, prosesin istenen şekilde çalışmasını sağlayan, çıkış sinyalleri üreten sistem. Bknz: Temel Proses Kontrol Sistemi (BPCS)


Bu içerik Proses Kontrol Sistemi (Process Control System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.