İngilizce Terim: Probit

Türkçe Terim: Probit (Htimal Birimi)

Kısaltma:-

Tehlikeli bir duruma maruz kalma süresi ile maruz kalma sonucu, belirtilen seviyede bir zararın oluşma ihtimalini açıklayan istatistiksel değişken.


Bu içerik Probit (Htimal Birimi) (Probit) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.