İngilizce Terim: Probability

Türkçe Terim: Olasılık

Kısaltma: –

Olasılık 0 ila 1 arasında değişen birimsiz bir sayı olarak ifade edilir. Olasılık ile ilgili farklı tanımlar mevcuttur;
1- Belirli bir zaman aralığında olay veya olaylar dizisinin oluşma ihtimali.
2- Test ve talep durumunda bir olayın başarılı veya başarısız olma ihtimali.


Bu içerik Olasılık (Probability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.