İngilizce Terim: Priority

Türkçe Terim: Öncelik

Kısaltma: –

Bir işin diğer işlere kıyasla göreceli olarak önemi.


Bu içerik Öncelik (Priority) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.