İngilizce Terim: Preventive Safeguard

Türkçe Terim: Önleyici Koruma

Kısaltma:

Başlatıcı olay meydana geldiğinde istenmeyen bir sonucun oluşmasını önleyen koruma. Yani, sebep ile istenmeyen olay arasında müdahale eden koruyucudur.

Tutma ve kontol ölçümleri gibi istenmeyen olayların oluşmasını engelleyen yöntemler vardır ancak tehlike değerlendirme prosedürlerinde bu terimler yerine “Önleyici Koruma” terimi kullanılır.


Bu içerik Önleyici Koruma (Preventive Safeguard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.