İngilizce Terim: Preventive Maintenance

Türkçe Terim: Koruyucu Bakım

Kısaltma: PM

Belirli aralıklarla veya başka öngörülen kriterlere göre bakım yapılması ve işlevsel bir arıza ihtimalinin düşürülmesi amaçlanmıştır.


Bu içerik Koruyucu Bakım (Preventive Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.