İngilizce Terim: Prevention – Type Design Controls

Türkçe Terim: Önleyici Tip Tasarım Kontrolleri

Kısaltma:

Ürün tasarımındaki hata modunun yada etkisinin nasıl engellediğini açıklar. Hatanın ortaya çıkma olasılığını azaltması amaçlanır ve oluşum sıralamasında veri olarak kullanılır.


Bu içerik Önleyici Tip Tasarım Kontrolleri (Prevention – Type Design Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.