İngilizce Terim: Prestart-Up Safety Review

Türkçe Terim: Devreye Alma Öncesi Güvenlik Gözden Geçirmesi

Kısaltma: PSSR

Yeni veya değiştirilmiş proseslerin devreye alınmaya hazır olduğunu garanti eden bir çalışmadır. Bu sistemde ekipmanların tasarım amacına uygun bir şekilde kurulduğunun doğrulanması gerekir.


Bu içerik Devreye Alma Öncesi Güvenlik Gözden Geçirmesi (Prestart-Up Safety Review) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.