İngilizce Terim: Pressure Relief Valve

Türkçe Terim: Basınç Tahliye Vanası

Kısaltma: –

[1]Basınç Tahliye Vanası, yüksek basınçlarda açılıp akışkanı tahliye etmek, kapandığında ise akışkan akışını engellemek üzere tasarlanmıştır. Basınç Tahliye Vanası için kullanılan diğer terimler, basınç güvenlik vanası (PSV), tahliye vanası (RV), güvenlik vanası (SV), güvenli tahliye vanası (SRV).
[2]İşletmelerdeki karşı basıncın etkisinin azaltılmasını sağlayan vana.
Örneğin bknz. Yay tahrikli basınç tahliye vanası.


Bu içerik Basınç Tahliye Vanası (Pressure Relief Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.