İngilizce Terim: Pressure Relief Device

Türkçe Terim: Basınç Tahliye Cihazı

Kısaltma: –

Cihaz, girişteki statik basınca duyarlı şekilde çalışır. Acil koşullar altında belirli bir basınç değerinin üstüne çıkıldığında, basıncın yükselmesini önlemek için açılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz tanımı, basınç tahliye vanası veya patlama diski olabilir. Ayrıca bknz. Statik basınç


Bu içerik Basınç Tahliye Cihazı (Pressure Relief Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.