İngilizce Terim: Positive Phase

Türkçe Terim: Pozitif Faz

Kısaltma:

bir inflak (blast) dalgasının, basıncı ortam basıncından yüksek olan kısmı


Bu içerik Pozitif Faz (Positive Phase) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.