İngilizce Terim: Powder Filling “Q”

Türkçe Terim: Toz Doldurulmuş “Q”

Kısaltma:

Tutuşmaya sebep olabilecek parçaların bir konuma sabitlenmesi ve etraflarının tamamen dolgu malzemesiyle kaplanmasıyla dışarısında bulunan patlayıcı ortamı tutuşturmasını önleyen koruma tipi.
Bu koruma tipi çevreleyen patlayıcı gaz atmosferinin ekipmana ya da parçalarına nüfuz etmesini tamamen önleyemeyebilir, buna rağmen dolgu maddesinin içindeki boş hacimlerin çok küçük olmasından ve alevin dolgu maddesi içerisindeki yollara yayılarak sönmesinden dolayı bir dış patlama önlenecektir.


Bu içerik Toz Doldurulmuş “Q” (Powder Filling “Q”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.