İngilizce Terim: Potential İgnition Source

Türkçe Terim: Potansiyel Tutuşturucu Kaynak

Kısaltma:

Patlayıcı ortamı tutuşturabilecek, ekipman kaynaklı tutuşturucu kaynak


Bu içerik Potansiyel Tutuşturucu Kaynak (Potential İgnition Source) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.