İngilizce Terim: Portable Equipment

Türkçe Terim: Portatif Ekipman

Kısaltma:

Çalışır haldeyken hareket ettirilebilen ve bir insan tarafından taşınmaya yönelik ekipman


Bu içerik Portatif Ekipman (Portable Equipment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.