İngilizce Terim: Pool Fire

Türkçe Terim: Havuz Yangını

Kısaltma:

Sınırlanmış ya da sınırlanmamış haldeki bir sıvının atmosfere açık yüzeyinden buharlaşan sıvı buharının yanması


Bu içerik Havuz Yangını (Pool Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.