İngilizce Terim: Polymerization

Türkçe Terim: Polimerizasyon

Kısaltma:

Çok sayıdaki molekülün makro molekül oluşturmak için birleştiği kimyasal reaksiyon. Polimerizasyon ile monomer denilen maddelerin bir araya gelmesi ile polimerler oluşur.


Bu içerik Polimerizasyon (Polymerization) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.