İngilizce Terim: Point Source Model

Türkçe Terim: Nokta Kaynak Modeli

Kısaltma:

Salınan tüm ısıyı noktasal bir kaynaktan salınıyormuş gibi varsayan ısı enerjisi modeli


Bu içerik Nokta Kaynak Modeli (Point Source Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.