İngilizce Terim: Unplanned Maintenance

Türkçe Terim: Plansız Bakım

Kısaltma:-

Bakımın planlama olmadan yapılmasıdır; Bir arıza, onarım veya düzeltici çalışma ile ilgili olabilir.


Bu içerik Plansız Bakım (Unplanned Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.