İngilizce Terim: Planned Maintenance

Türkçe Terim: Planlı Bakım

Kısaltma: –

Bakımın belgelendirilmiş görevlere, becerilere ve kaynakların durumuna göre gerçekleşmesi.


Bu içerik Planlı Bakım (Planned Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.