İngilizce Terim: Scheduled Restoration

Türkçe Terim: Planlanmış Restorasyon

Kısaltma:-

Mevcut durumundan bağımsız olarak, bir varlığın önceden belirlenmiş aralıklarla onarılması veya restorasyonu. Bir tür koruyucu bakım.


Bu içerik Planlanmış Restorasyon (Scheduled Restoration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.