İngilizce Terim: Scheduled Outage

Türkçe Terim: Planlanmış Kesinti

Kısaltma:-

Bakım, servis veya operasyonel faaliyetler için gerçekleştirilen önceden belirlenmiş kesinti


Bu içerik Planlanmış Kesinti (Scheduled Outage) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.