İngilizce Terim: Scheduled Maintenance

Türkçe Terim: Planlanmış Bakım

Kısaltma:-

Önceden belirlenmiş bir zamanda yapılması gereken varlık komponentlerinin değiştirilmesi gibi operasyon adımlarını kapsayan bakım türü


Bu içerik Planlanmış Bakım (Scheduled Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.