İngilizce Terim: Physical Models

Türkçe Terim: Fiziksel Modeller

Kısaltma:

Kaynak hızı ve hasar derecesi hakkında kantitatif bilgi sağlayan modeller. (termal radyasyon, yüksek basınçta patlama, dağınık buhar bulutlarının konsantrasyonu).


Bu içerik Fiziksel Modeller (Physical Models) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.