İngilizce Terim: Physical Isolation

Türkçe Terim: Fiziksel İzolasyon

Kısaltma:

Yangın tehlikesini ateşe dayanıklı bir malzemeyle kaplayarak ya da kalkanlayarak veya tehlikenin çalışma alanına dahil olmasından kaçınılarak, yangın tehlikesinin çalışma alanından bertaraf edilmesi


Bu içerik Fiziksel İzolasyon (Physical Isolation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.