İngilizce Terim: Physical Explosion

Türkçe Terim: Fiziksel Patlama

Kısaltma:

Basınçlı ve dolu bir tankın dış çeperinin katastrofik yırtılması.


Bu içerik Fiziksel Patlama (Physical Explosion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.