İngilizce Terim: Peroxide Former

Türkçe Terim: Peroksit Üretici

Kısaltma:

Oksijen peroksit veya hidrojen peroksit ile reaksiyona girerek reaktan peroksit üreten madde. Organik peroksitlenebilir bileşiklerdeki ortak özellik, hidroperoksi grubuna ya da bir ozonid’e dönüştürmeye uygun bir hidrojen atomunun varlığıdır. (Bretherick, 1986, 72-73)


Bu içerik Peroksit Üretici (Peroxide Former) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.