İngilizce Terim: Peroxide

Türkçe Terim: Peroksit

Kısaltma:

Hidrojen peroksit türevi olan, peroksit grubunu içeren kimyasal bileşik. Organik (ya da inorganik) peroksit, bazı organik (ya da inorganik) yer değiştiricilerden birinin veya ikisinin yerine geçen hidrojendir. Ozonitler üç oksijen atomuna sahiptir ve peroksitler ile aynı sınıftadır.


Bu içerik Peroksit (Peroxide) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.