İngilizce Terim: Permanent Change

Türkçe Terim: Kalıcı Değişim

Kısaltma: –

Yapıldığı an itibariyle eski durumun tekrar geri dönemeyeceği değişiklik.


Bu içerik Kalıcı Değişim (Permanent Change) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.