İngilizce Terim: Periodic İnspection

Türkçe Terim: Periyodik Muayene

Kısaltma:

tüm elektrikli ekipmanların, sistemlerin ve tesisatların rutin bazlı olarak yürütülen muayenesi


Bu içerik Periyodik Muayene (Periodic İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.