İngilizce Terim: Performance-Based Requirement

Türkçe Terim: Performans Temelli Gereklilikler

Kısaltma:-

Sonuçları tanımlayan “ne yapmalı” ve “nasıl yapmalı” sorularını soran gereklilik. İstenilen sonuçların ortaya çıkması, tesisin kendi ihtiyaç ve koşullarının değerlendirilmesine bağlı olarak bırakılmıştır. Örneğin, güvenlik ve sağlığın etkisini göz önüne alan bir değişim sistemi yönetimini uygulamak ve çalışanlar için kabul edilemez bir risk oluşturan değişiklikleri önlemek, performans temelli bir gerekliliktir. (Bknz: Şartlı Gereklilikler, performans temelli bir gereklilik değildir çünkü kurallara dayalı olarak olayın nasıl gerçekleşeceğini belirler.)


Bu içerik Performans Temelli Gereklilikler (Performance-Based Requirement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.