İngilizce Terim: Performance Assurance

Türkçe Terim: Performans Güvencesi

Kısaltma:-

Çalışanların bir eğitim modülünü anlamış olduklarını gösterebilecekleri ve bu eğitimin uygulamalı durumlara uygulanmasını sağlayan resmi bir yönetim sistemi. Performans güvencesi;
– Çalışanların performans standartlarını yerine getirmelerini ve çalışma süreleri boyunca yeterliliklerini bir muhafaza etmelerini sağlar.
-Ek eğitim gerektirecek görevleri tanımlamaya yardımcı olur.


Bu içerik Performans Güvencesi (Performance Assurance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.