İngilizce Terim: Performance İndicators

Türkçe Terim: Performans Göstergesi

Kısaltma:-

Bknz: Metrik (metrics)


Bu içerik Performans Göstergesi (Performance İndicators) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.