İngilizce Terim: Performance

Türkçe Terim: Performans

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetimi ürünlerinin ve çalışma faaliyetlerinin kalitesini veya faydasını ölçmek.


Bu içerik Performans (Performance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.