İngilizce Terim: Performance İndicators

Türkçe Terim: Performans Göstergesi

Kısaltma: –

Bknz: Metrik (metrics)


Bu içerik Performans Göstergesi (Performance İndicators) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.