İngilizce Terim: Peak Side-On Overpressure

Türkçe Terim: Tepe Noktasındaki Yüksek Basınç

Kısaltma:

Patlama dalgasına maruz kalan bir nesnenin maruz kaldığı maksimum basınç.


Bu içerik Tepe Noktasındaki Yüksek Basınç (Peak Side-On Overpressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.