İngilizce Terim: Stakeholder

Türkçe Terim: Paydaş

Kısaltma:-

Tesisin operasyonlarında yaşanacak olumlu veya olumsuz durumlardan etkilenecek kişiler veya kuruluşlar.


Bu içerik Paydaş (Stakeholder) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.