İngilizce Terim: Explosion-Pressure-Resistant

Türkçe Terim: Patlama Basıncına Dayanıklı

Kısaltma:

Tankların ve ekipmanların beklenen patlama basınçlarına dayanarak kalıcı olarak şekil bozukluğu oluşmasına müsaade etmeyecek özellikte dizayn edilmiş olması


Bu içerik Patlama Basıncına Dayanıklı (Explosion-Pressure-Resistant) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.