İngilizce Terim: Passive Fire Protection

Türkçe Terim: Pasif Yangın Koruması

Kısaltma: PFP

Aksiyon alınmasına ihtiyaç duymadan bir yangının ısısından koruma sağlayan bir bariyer, kaplama, fiziksel önlem (örneğin, arada boşluk bırakma) ya da diğer türlü bir koruyucu


Bu içerik Pasif Yangın Koruması (Passive Fire Protection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.