İngilizce Terim: Pasquill-Gifford Model

Türkçe Terim: Pasquill-Gifford Modeli

Kısaltma:

Gaz dağılımı için kullanılan modelleme yaklaşımı. Yayılım denklemindeki girdap yayılımını temsil eder ve dağılma katsayıları geliştirir.


Bu içerik Pasquill-Gifford Modeli (Pasquill-Gifford Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.