İngilizce Terim: P-F Interval

Türkçe Terim: P-F Aralığı

Kısaltma: –

Potansiyel hata ve fonksiyonel hata arasında geçen süre.


Bu içerik P-F Aralığı (P-F Interval) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.