İngilizce Terim: Specifications

Türkçe Terim: Özellikler

Kısaltma:-

Ekipmanın minimum kabul edilebilir standartları karşılamak için gerekli; fiziksel, kimyasal veya performans özellikleri.


Bu içerik Özellikler (Specifications) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.