İngilizce Terim: Oxidizer

Türkçe Terim: Yükseltgen

Kısaltma:

Kimyasal reaksiyon sırasında (1) yanıcı malzemeleri oksitlemek için kolayca reaksiyona giren (2) oksijen veya başka bir oksitleyici gaz veren katı, sıvı, gaz (NFPA 49,1994). Daha genel bir tanıma göre oksidasyona maruz kalan maddeden elektron alan madde. Bakınız: Oksidasyon


Bu içerik Yükseltgen (Oxidizer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.