İngilizce Terim: Oxidation

Türkçe Terim: Oksidasyon

Kısaltma:

Kaynağa göre, oksidasyon; (1) Maddenin oksijen ile kimyasal raksiyona girip başka bir kimyasal maddeye dönüşmesi. (2) Elektron transferi gerçekleşen herhangi bir reaksiyon. Oksidasyon ve indirgeme(redox) her zaman aynı anda meydana gelir ayrıca elektron alan madde oksitleyici olarak adlandırılır. Elektronların bir molekül içerisinde tamamen uzaklaştırılmadan yerlerinin değişmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır. Buna benzer bir çok proses ilk bakışta oksidasyon gibi görülmeyebilir fakat kısmi elektron kayıpları da oksidasyonu işaret eder. Kısmi oksidasyon; oksijenin yetersiz olduğu durumlarda karbon monoksitin yanma ürünlerinden biri olmasıdır.


Bu içerik Oksidasyon (Oxidation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.