İngilizce Terim: Overpressure

Türkçe Terim: Aşırı Basınç

Kısaltma:

İnflaktan (blast) kaynaklı atmosferik basıncın üzerindeki herhangi bir basınç


Bu içerik Aşırı Basınç (Overpressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.